ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΦΟΙ Γ. ΔΡΑΠΕΛΗ ΑΒΕΕ

Η επιχείρηση ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στο χώρο των ζωοτροφών το 1958 ως
Ο.Ε. με ιδρυτές τους Άγγελο και Βασίλειο Δραπέλη. Αρχικά ασχολήθηκε με το
εμπόριο ζωοτροφών αλλά με το πέρασμα των χρόνων και χάρη στην οξυδέρκεια και
την εργατικότητα τωνιδρυτών της προχώρησε στην παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών
με μηχανήματα τα οποία κατασκεύαζαν και χειρίζονταν οι ίδιοι.
Σήμερα 56 χρόνια μετά η εταιρία πέρα από την εμπορία Α' υλών παρασκευάζει και
συσκευάζει σύνθετες ζωοτροφές με σύγχρονες μεθόδους παραγωγής και πλήρως
αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Από το 2013 έχει επεκταθεί στο χώρο ζωοτροφών
για κατοικίδια ζώα εγκαθιστώντας νέα γραμμή παραγωγής για το σκοπό αυτό.